MY SAYILAR VES PAKETİ

MY SAYILAR VES İÇERİĞİ

Bölüm Konu Süre
1 Sayı Kümeleri 50 dk
2 Tek Çift Sayılar 45 dk
3 Pozitif Negatif Sayılar 45 dk
4 En Büyük En Küçük Problemleri 43 dk
5 Ardışık Sayılar ve Asal Sayılar 50 dk
6 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 43 dk
7 Bölen Sayıları 1 62 dk
8 Bölen Sayıları 2
9 Kare ve Küp Sayılar 1 78 dk
10 Kare ve Küp Sayılar 2
11 Kare ve Küp Sayılar 3
12 Kesirli ve Ondalık Sayılar 1 80 dk
13 Kesirli ve Ondalık Sayılar 2
14 Kesirli ve Ondalık Sayılar 3
Bölüm Konu Süre
15 Basamak Çözümlemesi 40 dk
16 Bölünebilme 1 83 dk
17 Bölünebilme 2
18 OBEB 49 dk
19 OKEK 39 dk
20 obeb-okek 48 dk
21 Faktöriyel 42 dk
22 Mutlak Değer 1 89 dk
23 Mutlak Değer 2
24 Basit Eşitsizlikler 1 92 dk
25 Basit Eşitsizlikler 2
26 Üslü Sayılar 1 85 dk
27 Üslü Sayılar 2
28 Köklü Sayılar 48 dk
Toplam : 1261 dk
Ücret : 270 TL